De green 2018-04-08T12:34:28+00:00

De Green

Advies en puttinglijn

 • Het is niet toegestaan advies te geven of te vragen over de puttinglijn. (“breekt hij naar links?” , “Let op: hij breekt meer dan je denkt” etc.) Doe je dit wel dan krijg je 2 strafslagen.
 • Als je ongevraagd advies krijgt dan krijg je daarvoor geen straf.
 • Je mag niet aan iemand vragen om aan de puttinglijn of het verlengde ervan te gaan staan terwijl je de slag maakt.
 • Je mag de puttinglijn niet verbeteren door deze aan te stampen of aan te raken. Het enige wat is toegestaan is het repareren van pitchmarks en oude holeplugs op de puttinglijn. Spikemarks moeten worden gelaten voor wat het is, maar je moet ze wel na het uitholen repareren. Overtreed je deze regel dan krijg je 2 strafslagen.
 • Wel mag je takjes, blaadjes stenen etc. (losse natuurlijke voorwerpen) verwijderen zonder straf. Op de green mag je ook zand en losse aarde verwijderen, maar niet op de fringe of ergens anders. Hierbij mag je geen oneffenheden op de puttinglijn herstellen. Als je bal of de merker hierdoor beweegt dan mag je deze zonder straf terugplaatsen.
 • Je mag de green niet testen door de bal te laten rollen of over het oppervlak te schrapen. Doe je dit wel dan krijg je 2 strafslagen.

Bal bewogen

 • Als je bal beweegt bij het adresseren of als gevolg van een onvoorzichtige oefenswing (deze telt niet als slag) dan moet je de bal terugleggen. Je krijgt 1 strafslag.

Beschadigde bal

 • Als je bal vervormd of ernstig beschadigd is (dus niet bekrast) tijdens het spelen van een hole dan mag je deze zonder straf vervangen. Voordat je dit doet moet je dit melden bij je medespeler zodat hij de bal kan controleren. Doe je dit niet dan krijg je 1 strafslag.
 • Deze regel is op de hele baan van toepassing, in praktijk zie je dat deze vaak op de green wordt toegepast.

De hole

 • Komt je bal tot stilstand op de rand van de hole dan moet je direct naar de hole toegaan en 10 seconden wachten. Valt de bal binnen 10 seconden dan heb je uitgehold. Valt hij na 10 seconden dan heb je ook uitgehold, maar krijg je wel 1 strafslag. Uiteraard mag je dit proces op geen enkele wijze beïnvloeden.
 • Als je bal in de hole valt en er weer uitspringt dan heb je niet uitgehold. De bal moet hierbij namelijk in de hole tot stilstand komen. Je moet verder spelen zoals de bal ligt.
 •  Komt je bal op een dubbele green terecht in het gebied van de verkeerde hole dan moet je verder spelen zoals hij ligt.Je mag desnoods de verkeerde hole ontwijken door de bal op het dichtstbijzijnde punt zonder dat je deze belemmering hebt te plaatsen. Dit mag zonder straf.
 • Als je hebt uitgehold mag je evt. oefenen als je het spel niet ophoudt of  het wedstrijdreglement dit niet verbiedt.

Ingebedde bal

 • Als je bal ingebed ligt op de green dan markeer je de ligplaats en mag je de bal opnemen. Repareer de plaats met een pitchfork waarna je de bal weer terug legt. Je kan zonder straf verder spelen.

Markeren en opnemen bal

 • Op de green is het toegestaan de ligplaats van de bal te merken, hem op te pakken en schoon te maken. De bal moet je merken met een marker of munt. Merken met een tee, pitchfork etc. is toegestaan, maar af te raden.
 • Beweegt je bal tijdens het merken, het oppakken of terugplaatsen dan moet je deze zonder straf terugleggen.
 • Als je merker in de puttinglijn van een andere speler dreigt te liggen dan kan je 1 of 2 putterkop lengtes verleggen. (Vergeet niet de balmerker terug te leggen op de oorspronkelijke plaats) Als dit niet gebeurd en de bal wordt geslagen dan telt deze slag en krijg je 2 strafslagen.
 • Als de bal van richting wordt veranderd door een balmerker dan moet je deze spelen zoals hij ligt. Je krijgt geen straf.
 • Je mag een andere spelen vragen om jouw bal te merken. De speler of jijzelf moeten de bal terugplaatsen.

Obstakels

 • Losse obstakels zoals handschoenen, scorekaarten en andere kunstmatige voorwerpen mag je zonder straf verwijderen. Beweegt de bal hierbij dan mag je deze terugplaatsen zonder straf.
 • Sprinklers liggen meestal naast de green (in de fringe) en dat gebied is aangeduid als “door de baan”. Je mag deze alleen ontwijken als ze je hinderen bij je stand of swing. Ligt de sprinkler in je speellijn dan moet je de bal spelen zoals hij ligt.
 • Als de bal op de green ligt en de sprinkler ligt in de puttinglijn dan plaats je de bal op het dichtstbijzijnde punt waar je geen last meer hebt van de sprinkler. Dit mag je doen zonder straf. (dit punt kan buiten de green zijn)

Outside agency

 • Als je na het spelen van een slag op de green met je bal van een andere speler (behalve degene die de vlaggenstok bewaakt), een dier (behalve insecten of wormen) of een andere outside agency raakt dan moet je de slag laten vervallen en deze opnieuw doen zonder dat je daarvoor straf krijgt. (plaats de bal terug)
 • Bij matchplay: raakt je bal de tegenstander of zijn uitrusting dan krijg je geen straf. Je kunt kiezen om de bal te spelen zoals hij ligt of de slag te laten vervallen, dan plaats je de bal terug en begin je opnieuw.
 • Als je stilliggende bal wordt bewogen door een outside agency (toeschouwer, andere bal, dier etc..) dan moet je deze terugleggen op de plaats waar hij lag. Je krijgt geen straf. Als je bal is opgepakt en meegenomen dan mag je een andere bal terugplaatsen en daarmee verder spelen. Ook hierbij krijg je geen straf.
 • Bij matchplay: als je bal beweegt door de tegenstander dan krijgt hij 1 strafslag. De bal moet worden teruggeplaatst.

Plassen / abnormale omstandigheden

 • Ligt je bal in een plas of abnormale terreinomstandigheid dan mag je deze ontwijken. Moet je je stand innemen in de gelijke situatie of als het op je puttinglijn ligt dan mag dit ook ontwijken. Plaats de bal dan op het dichtstbijzijnde punt waar je er geen last meer van hebt, uiteraard niet dichter bij de hole. Dit mag je zonder straf doen. (dit punt kan ook buiten de green zijn)

Putten

 • Je mag in strokeplay geen slagen worden gegeven. Pakt de speler de bal per ongeluk op dan moet hij deze terugplaatsen en met 1 strafslag extra spelen zoals hij lag. (en dus alsnog uitholen) Doe je dit niet dan kan je worden gediskwalificeerd.
 • Bij matchplay mag je als tegenstander de hole wel geven, de slag telt dan alsof er is uitgehold. Gegeven slagen mogen niet worden ingetrokken of geweigerd. Heb je de hole gekregen en spel je toch dan veranderd er niets aan het resultaat.
 • Putt je onzorgvuldig zoals duwen, schrapen of slepen dan krijg je 2 strafslagen. Je mag met elke kant van de putter spelen, zelfs met de punt of de achterkant van de putter.
 • Je mag je tijdens een slag nooit laten beschermen tegen regen en/of andere weersinvloeden. Doe je dit wel dan krijg je 2 strafslagen.
 • Ben je uitgehold dan mag je oefenen met putten, mits je geen oponthoud veroorzaakt aan het spel of het wedstrijdreglement dit verbiedt.

Speelvolgorde

 • De speler die het verst van de hole ligt is altijd het eerste aan de beurt. (het maakt niet uit of de ene bal op de green ligt en de andere erbuiten.) Vaak wordt er – vanwege tijdbesparing – afgeweken van deze regel. Er volgt dan geen straf.
 • Als er echter voor tactische redenen van speelvolgorde wordt gewisseld dan worden beide spelers gediskwalificeerd. Bij matchplay mag de tegenstander – als er iemand voor zijn beurt heeft gespeeld – eisen dat de slag vervalt en kan er in de juiste volgorde worden gespeeld.

Verandering richting

 • Als je bal van richting veranderd door een marker dan moet je deze spelen zoals hij ligt. Je krijgt geen straf.
 • Raakt jouw bal een andere bal als je putt (die stil op de green ligt) dan krijg je 2 strafslagen. Je moet de bal spelen zoals hij ligt en de geraakte bal moet teruggeplaatst worden waar hij lag. Gebeurd dit door een bal die je van buiten de green speelt dan krijg je hiervoor geen straf.
 • Bij matchplay moet je doorspelen zonder straf, de bewogen bal moet je terugleggen.
 • Als je bal de vlaggenstok (in de hole of liggend op de green) raakt terwijl je putt op de green óf hij raakt degene die de vlag bewaakt dan krijg je 2 strafslagen. Je moet de bal verder spelen zoals hij ligt.
 • Speel je bal van buiten de green en je raakt de onbewaakte vlaggenstok dan krijg je daarvoor geen straf.

Verkeerde bal

 • Als je ontdekt dat de bal die je gespeeld hebt de verkeerde is dan moet je teruggaan en de juiste bal spelen. De slagen die je met de verkeerde bal hebt gedaan tellen niet. Je krijgt wel 2 strafslagen voor het spelen van de verkeerde bal.
 • Kan je de juiste bal niet terugvinden dan moet je teruggaan naar de plaats waar je de bal voor het laatst speelde en daar een andere bal droppen. Was dit op de afslagplaats dan mag je opnieuw opteeën. Je krijgt wel 1 strafslag.
 • Heb je uitgehold met de verkeerde bal dan kan je dit miet meer herstellen en wordt je gediskwalificeerd.

Verkeerde green

 • Als je bal op de verkeerde green belandt dan mag je deze niet spelen. Je bent verplicht een vrije drop te nemen.