Fairway & Rough 2018-04-08T12:34:29+00:00

Fairway & Rough

Abnormale terreinomstandigheden

 • Dit zijn een aantal zaken zoals grond in bewerking (GUR), die meestal gemarkeerd wordt met blauwe palen. Tijdelijk water (zichtbare plassen) en graafsporen die veroorzaakt zijn door gravende dieren (en dan met name molshopen en muizen- en konijnenholen)
  Ook gras of ander opgehoopt materiaal dat bedoeld is om af te voeren, of gaten die door de greenkeepers gemaakt zijn zijn hier inbegrepen.
 • Als je per ongeluk je bal beweegt bij het zoeken in abnormale terreinomstandigheden dan mag je deze terugplaatsen zonder dat je daarvoor straf krijgt.
 • Ligt je bal in een dergelijk terrein en je hebt er hinder van bij je stand dan mag je deze ontwijken. Je doet dit door het dichtstbijzijnde punt te bepalen en vervolgens de bal zonder straf binnen 1 stoklengte te droppen.

Advies en speellijn

 • Het is toegestaan met om met je medespeler te overleggen over afstanden, de plaats van de hindernissen of buiten de baan, de plaats van de vlaggenstok, de regels en andere algemene feiten.
 • Als je de vlaggenstok niet kunt zien dan mag je iemand vragen om de speellijn aan te geven. Als de markering is aangebracht of iemand geeft de lijn van spelen aan dan moet deze wel vrij zijn voordat je gaat slaan.
 • Het is niet toegestaan om advies te geven of te vragen. “Welke stok nam jij” , “Met welke club zal ik spelen” , “Ik zou een ijzer 5 nemen” etc. Doe je dit wel dan kost dat je 2 strafslagen. Als je dit advies ongevraagd krijgt dan krijg je daarvoor geen straf.

Afbreken of wegbuigen

 • Je moet de ligging van de bal accepteren zoals je deze aantreft.
 • Je mag voordat je gaat slaan niks bewegen, (weg)buigen of afbreken wat groeit of vastzit om de ligging, de ruimte voor de stand of swing of de speellijn te verbeteren. Doe je dit wel dan krijg je 2 strafslagen.
 • Je krijgt ook 2 strafslagen als je iets (weg)buigt of afbreekt tijdens het maken van je oefenswing als dit vervolgens voordeel oplevert aan de slag die je gaat maken.

Bal bewogen tijdens adresseren

 • Als je bij het adresseren de bal beweegt dan moet je deze terug plaatsen. Je krijgt dan 1 strafslag.
 • Plaats je de bal niet terug dan krijg je 2 strafslagen voor het spelen vanaf een verkeerde plaats.

Bal bewogen tijdens zoeken

 • Als je de bal opzettelijk bewogen hebt tijdens het zoeken, dan moet je deze op de plaats terugplaatsen. Je krijgt dan 1 strafslag met uitzondering van het zoeken in abnormale terreinomstandigheden of in obstakels.
 • Als je bal niet terugplaatst dan speel je vanaf de verkeerde plaats en krijg je 2 strafslagen.
 • Indien je medespeler de bal beweegt tijdens het zoeken dan moet de bal op de plaats terug geplaatst worden, je krijgt dan geen straf.

Bal bewogen tijdens oefenswing

 • Als je een oefenswing maakt en daarbij per ongeluk de bal beweegt dan telt dit niet als een slag. Je moet de bal wel terugplaatsen en je krijgt 1 strafslag.
 • Als je de bal niet terugplaatst dan krijg je 2 strafslagen wegens het spelen vanaf een verkeerde plaats.

Bal raakt een outside agency

 • Als je bal een elektriciteitspaal, een boom, een toeschouwer, een dier, een andere bal of een ander soort outside agency raakt dan krijg je geen straf. Je moet de bal spelen zoals hij ligt.
 • Bij matchplay krijg je bij het raken van de tegenstander of zijn uitrusting geen straf. Je kan de bal dan spelen zoals hij ligt of de slag laten vervalen en vervolgens de bal te droppen.

Bal raakt speler of uitrusting

 • Als je tijdens het spelen jezelf of je uitrusting (golftas, kar etc.) raakt dan krijg je 1 strafslag en moet je de bal spelen zoals hij ligt.

Bal verloren in abnormale baanomstandigheden

 • Als je er zeker van bent dat je bal verloren is gegaan in de abnormale terreinomstandigheden dan mag je deze alsnog ontwijken.
 • Je doet dit door het punt te bepalen waar de bal het laatst de grens van de abnormale terreinomstandigheden kruiste, je mag vervolgens de bal zonder straf binnen 1 stoklengte droppen.

Ballen vlak bij elkaar

 • Als twee ballen zo dicht bij elkaar liggen dat je elkaar in de weg ligt om verder te spelen dan mag één bal worden gemerkt (bijvoorbeeld met een tee) en deze opgenomen worden. Als de andere bal is gespeeld moet deze weer op de gemarkeerde plaats worden teruggeplaatst.

Bal meer dan 1 x raken

 • Als je de bal bij de slag meer dan 1 x raakt dan krijg je 1 strafslag.

Identificeren van de bal

 • Als je er niet zeker van bent of de bal die hebt gevonden van jezelf is, dan mag je de bal merken (met bijvoorbeeld een tee) en de bal opnemen om deze te identificeren. Dit is ook van toepassing voor een bal in een hindernis,
 • Je moet wel de medespeler hiervan informeren, en hem de procedure die je gaat uitvoeren laten zien. Doe je dit niet dan krijg je 1 strafslag.
 • Als het nodig is dan mag je de bal schoonmaken, maar alleen om de bal te kunnen identificeren. (Extra schoonmaken is niet toegestaan!)
 • Nadat duidelijk is van wie de bal is moet deze teruggeplaatst worden op precies dezelfde plaats waar je hem opgenomen (en gemarkeerd) hebt.

Ingebedde bal

 • Als je bal in ingebed in de grond nadat deze geland is op kort gemaaid gras (dus niet in de semi-rough of rough) dan mag deze worden opgenomen en worden schoongemaakt. Je mag deze vlak naast de plaats waar de bal oorspronkelijk lag vrij droppen.

Losse natuurlijke voorwerpen

 • Bladeren, takjes, stenen, maaisel en andere natuurlijke voorwerpen mag je weghalen zonder dat je daarvoor straf krijgt.
 • Als je de bal echter daardoor beweegt dan moet je deze terugplaatsen. Je krijgt dan 1 strafslag.
 • Let op: zand en losse aarde mag je alleen op de green verwijderen, doe je dit in door de baan dan levert dit je 2 strafslagen op.

Losse obstakels

 • Flessen, blikjes, borden, palen (geel, rood, blauw) en andere kunstmatige voorwerpen mag je verplaatsen zonder dat je daarvoor straf krijgt.
 • Als je de bal daardoor beweegt dan moet je deze terugplaatsen zonder dat je daarvoor straf krijgt.
 • Ligt je bal in een obstakel dan mag je het obstakel verplaatsen. De bal moet daarna zonder straf op de oorspronkelijke plaats worden gedropt.
 • Let op: Out of Bounce palen mogen nooit worden verplaatst, doe je dit wel dan ontvang je 2 strafslagen.

Onspeelbare bal

 • Als je bal een zeer slechte ligging heeft waardoor je nauwelijks kan spelen dan kan je deze onbespeelbaar verklaren. Je mag dit als speler zelf beslissen, de marker heeft hierover niets te zeggen.
 • Je hebt dan 3 mogelijkheden om de bal te droppen, waarbij je altijd 1 strafslag krijgt.
 1. Je dropt de bal binnen 2 stoklengten, maar niet dichter bij de hole.
 2. Je dropt de bal in de verlengde lijn naar de hole, maar niet dichter bij de hole.
 3. Je dropt de bal op de plaats waar je de laatste slag maakte, is dit de afslagplaats dan mag de bal opgeteed worden.
 • Rolt de bal terug naar de positie waar je hem onspeelbaar hebt verklaard nadat je hem hebt gedropt, of rolt hij opnieuw in een onbespeelbare situatie dan kan je daar niks tegen doen. De bal moeten gespeeld zoals hij ligt, of je kan hem opnieuw onbespeelbaar verklaren waardoor je opnieuw een strafslag krijgt en je de procedure als boven omschreven moet hanteren.

 Plaggen, bandensporen etc.

 • Als je bal een slechte ligging heeft door een ligging die niet expliciet wordt omschreven dan is dan is daar niets aan te doen.
 • Je moet de bal dan spelen zoals hij ligt, tenzij je de bal onbespeelbaar verklaard. (zie onspeelbare bal)

 Spelen in de verkeerde volgorde

 • De speler die het verst van de hole ligt is altijd het eerste aan de beurt. Als je als speler voor je beurt speelt dan telt de slag en krijg je daarvoor geen straf. (als je om tactische redenen afspreekt om in de verkeerde volgorde te spelen dan wordt je gediskwalificeerd.)
 • Bij matchplay krijg je geen straf. De tegenstander mag wel direct vragen om de slag te laten vervallen en alsnog in de juiste volgorde te spelen.

 Stilligende bal bewogen door outside agency

 • Als je bal wordt bewogen door een outside agency (toeschouwer, dier, medespeler, andere bal etc.) dan moet je de bal terugplaatsen zonder straf.
 • Is de bal opgepakt en meegenomen dan mag je een andere bal plaatsen op de plaats waar de bal lag, dit is zonder straf.
 • Bij matchplay krijgt niemand straf als je medespeler de bal heeft bewogen tijdens het zoeken. In alle andere gevallen krijgt je tegenstander 1 strafslag. De bal moet dan ook worden teruggeplaatst.

 Vaste obstakels

 • Vaste kunstmatige voorwerpen, waaronder paden en wegen met een kunstmatig oppervlak mogen worden ontweken zonder dat je daarvoor straf krijgt. Dit geldt alleen als ze de ligging van de bal, stand of swing belemmeren. (Dus niet als ze alleen op je speellijn liggen.)
 • Om dit te ontwijken bepaal je het dichtstbijzijnde punt waar je de stand in kan nemen en zonder hinder je swing kan maken. Je dropt vervolgens de bal binnen 1 stoklengte en gaat verder met het spel.
 • Let op: het kan zijn dat het dichtstbijzijnde punt in de struiken, de rough of op een helling is. Hat kan dan wellicht verstandig zijn om de bal te spelen zoals hij ligt.
 • Je mag niet ontwijken als je bij de palen ligt die de buiten de baan (Out of Bounce) aangeven. Plaatselijke regels kunnen tevens bepaalde objecten aangeven die integraal onderdeel uitmaken van de baan. (Local rules) Ook hier mag je niet ontwijken zoals boven beschreven.

 Verkeerde bal

 • Als je verkeerde bal speelt dan telt deze slag niet, maar je krijgt dan wel 2 strafslagen.
 • Je moet de verkeerd gespeelde bal terugleggen en de juiste bal alsnog spelen.
 • Kan je de juiste bal niet vinden dan moet je teruggaan naar de plaats waar je de laatste slag maakte met de juiste bal en moet je vervolgend daar de bal droppen. Je krijgt dan 1 strafslag. Was je laatste slag op de afslagplaats dan mag de bal opgeteed worden.
 • Als je al uitgeholed bent met de verkeerde bal dan kan dit niet meer hersteld worden. Je wordt dan direct gediskwalificeerd.

 Verkeerde green

 • Als je bal op de verkeerde green terecht komt (dus ook op de oefengreen) dan mag je niet verder vanaf die plaats spelen. Je bent dan verplicht om deze te ontwijken.
 • Dit doe je door naar de dichtstbijzijnde rand van de green te gaan (let op: niet dichter bij de hole) en de bal daar binnen 1 stoklengte te droppen. Je krijgt hiervoor geen straf.
 • Meestal zal je dan in de fringe liggen. Je mag wel je stand innemen op de green om zo de bal te spelen die niet op de green ligt.

 Verloren bal

 • Als je bal niet binnen 5 minuten vindt of je kan hem niet met zekerheid identificeren (twijfel) dan moet de bal als verloren worden beschouwd,
 • Je moet dan droppen op de plaats waar je de laatste slag maakte, was dit op de afslagplaats dan mag de bal opgeteed worden. Je krijgt dan 1 strafslag.

 Zoeken naar de bal

 • Je mag maximaal 5 minuten zoeken naar je bal als je hem kwijt bent. Als je hem niet binnen 5 minuten vindt dan moet je de bal als verloren verklaren.
 • Je moet dan droppen op de plaats waar je de laatste slag hebt gedaan, en je krijgt 1 strafslag. Als je laatste slag op de afslagplaats was dan mag de bal worden opgeteed.