Water 2018-04-08T12:34:29+00:00

Water

Abnormale terreinomstandigheden

 • Plassen, sporen van dieren etc. geven je geen recht op ontwijken in een waterhindernis. Je moet de bal spelen zoals hij ligt.
 • Kan of wil je de bal niet spelen dan moet je deze droppen volgens de waterhindernisregel. Je krijgt dan 1 strafslag.

Advies en speellijn

 • Het is toegestaan informatie te vragen over de afstanden, de plaats van de hindernissen of de grenzen van buiten de baan. Als je de vlag niet kunt zien dan mag je iemand vragen om de speellijn aan te geven.
 • Je mag geen advies vragen over de keuze van de stok of het spelen van de slag. Doe je dit wel dan krijg je 2 strafslagen.

Bal in de waterhindernis

 • Als de bal in de waterhindernis ligt dan zijn er in principe 2 mogelijkheden:
 1.  Zonder straf: de bal spelen zoals hij ligt. Dit mag alleen als waterhindernis geen kwetsbaar gebied is wat je niet mag betreden, anders ben je verplicht te handelen volgens optie 2.
 2. Je krijgt 1 strafslag. Je moet droppen buiten de waterhindernis volgens de waterhindernisregel.

Bal identificeren

 • Als je niet zeker bent of de bal die je hebt gevonden van jou is dan mag je deze merken en opnemen voor identificatie. Je moet je medespeler daar altijd van op de hoogte brengen en hem de kans geven om de procedure te kunnen zien. Doe je dit niet dan krijg je 1 strafslag.
 • Indien nodig mag je bal schoonmaken, maar niet meer dan nodig is om hem te identificeren. Daarna moet de bal precies op dezelfde worden teruggeplaatst.

Bal misschien in waterhindernis

 • Als een bal in de richting van het water is geslagen, maar je kunt de bal niet zien waar hij landt, dan kan de waterhindernisregel alleen worden toegepast als je praktisch zeker weet dat de bal in de waterhindernis ligt.
 • Als je dit niet zeker weet moet de bal als verloren worden beschouwd. Je moet dan droppen op de plaats van de laatste slag, als dit vanaf de tee was dan mag je weer opteeën. Je krijgt wel 1 strafslag.

Bal vanuit waterhindernis buiten de baan of verloren

 • Als je de bal vanuit de waterhindernis hebt geslagen en hij is verloren of buiten de baan dan moet je de bal droppen op de plaats van je laatste slag in de waterhindernis. Je krijgt daarbij 1 strafslag.
 • Je kan ook een extra strafslag accepteren om vervolgens te handelen volgens de waterhindernisregels.

Bal vanuit waterhindernis opnieuw in water

 • Als je bal na het slaan vanuit een waterhindernis opnieuw in een waterhindernis terecht komt dan moet je handelen volgens de waterhindernisregels. Uiteraard telt de genomen slag gewoon en krijg je 1 strafslag.
 • Je kan terug naar plaats waar je de laatste slag maakte, maar je mag ook terug naar de plaats van je laatste slag buiten de waterhindernis.

Ballen vlak bij elkaar

 • Als de ballen zo dicht bij elkaar liggen dat ze elkaar hinderen, dan mag één bal worden gemerkt en opgenomen worden.
 • De moet weer teruggeplaatst worden nadat de andere bal is geslagen.

De bal meer dan 1 x raken

 • Als je de bal meer dan 1 x raakt bij het maken van je slag dan krijg je 1 strafslag.

Grond of water niet aanraken

 • Het is niet toegestaan de gesteldheid van de waterhindernis te testen voordat je gaat slaan. Je mag dus het water of de grond niet aanraken met je hand of met de oefenswing. Tevens mag je de stok niet op de grond of het water laten rusten (grounden). Overtreed je deze regels dan krijg je 2 strafslagen.
 • Hoog gras mag je wel raken.
 • Je mag je stokken in de waterhindernis wel neerleggen, iets wat in de bunker verboden is.

Losse natuurlijke voorwerpen

 • Takjes, bladeren, stenen en andere natuurlijke voorwerpen mag je niet aanraken of verwijderen voordat je uit de waterhindernis slaat.
 • Overtreed je deze regel dan krijg je 2 strafslagen.

Losse obstakels

 • Borden, palen (gele of rode) en andere kunstmatige voorwerpen mag je zonder straf verwijderen. Als je daarbij de grond of het water aanraakt dan krijg je daarvoor geen straf.
 • Beweeg je de bal bij het verwijderen van deze obstakels dan moet je de bal terugplaatsen. Je krijgt hiervoor geen straf.

Onspeelbare liging

 • In een waterhindernis is het niet mogelijk om een bal onbespeelbaar te verklaren. Je zult moeten handelen volgens de waterhindernisregels.

Vaste obstakels

 • Als je bal in de waterhindernis ligt dan is ontwijken niet toegestaan bij bruggen, pijpen en andere vaste kunstmatige obstakels.
 • Als je de bal speelt zoals hij ligt dan mag je het obstakel aanraken. (je stok mag bijvoorbeeld op de brug rusten)

Verkeerde bal gespeeld uit waterhindernis

 • Als je een slag hebt gedaan vanuit de waterhindernis met de verkeerde bal, dan telt deze slag niet.
 • Je moet teruggaan en alsnog de juiste bal spelen. De verkeerd gespeelde bal moet je terugleggen. Je krijgt 2 strafslagen.

Waterhindernisregel

 • Als je bal in een waterhindernis ligt of erin verloren is gegaan, dan mag je buiten de hindernis droppen. Je doet dit op de volgende manier:

1. Gewone waterhindernis. (gele palen)

 • Drop de bal in het verlengde van de lijn die loopt van de hole naar het punt waar de bal de grens van de waterhindernis kruiste.
 • Drop op de plaats waar je de laatste slag maakte. Was dit op de afslagplaats dan mag je weer opteeën.
 • In beide gevallen krijg je 1 strafslag.

2. Laterale waterhindernis. (rode palen)

 • Drop de bal in het verlengde van de lijn die loopt van de hole naar het punt waar de bal de grens van de waterhindernis kruiste.
 • Drop op de plaats waar je de laatste slag maakte. Was dit op de afslagplaats dan mag je weer opteeën.
 • Drop binnen 2 stoklengten op het punt in het verlengde van de lijn die loopt van de hole naar het punt waar de bal de grens van de laterale waterhindernis kruiste.
 • Drop binnen 2 stoklengten aan de overkant van de laterale waterhindernis van het punt in het verlengde van de lijn die loopt van de hole naar het punt waar de bal de grens van de laterale waterhindernis kruiste.
 • In alle gevallen krijg je 1 strafslag.
 • Let op: indien er een dropping zone als lokale regel is ingesteld dan kunt u deze als extra mogelijkheid gebruiken.